Nejlepší spořicí účet – KB, UniCredit, ČSOB, RB a další

Recenze

Co to je spořicí účet? Spořicí účet je zvýhodněný bankovní účet, který nabízí zpravidla mnohonásobně vyšší úrokovou sazbu.

Přehledné srovnání a popis vlastností jednotlivých spořicích účtů je k dispozici všem čtenářům tohoto článku. Úrokové sazby se pohybují od 0,1% až k současným 4% p. a. (za rok).

Povětšinou je spořicí účet poskytován zdarma – vedení, založení, zrušení, běžné operace (posílání, přijímání plateb atd.). Najdou se však i výjimky, které potvrzují pravidlo.

Vždy si každý musí důkladně zjistit podmínky a vlastnosti vybraného spořícího účtu. Spořící účty má v nabídce mnoho finančních institucí. Banky či družstevní záložny. Tento typ speciálních účtů je určen pro nepodnikatele i podnikatele.

Spořící účty, na rozdíl od termínovaných vkladů a podobných spořících instrumentů, slouží pro pravidelné i nepravidelné vklady. Majitel může ze svého účtu vybrat peníze téměř okamžitě, obvykle jsou mu převedeny na jím předem určený běžný účet či si je může vybrat z bankomatu apod.

Jak založit spořící účet

U společností, které nabízí tento typ spoření, je několik možností, jak získat spořící účet. Osobně, po telefonu, přes internet nebo poštou. Vždy však musí ze strany finanční instituce následovat ověření totožnosti potencionálního klienta.

Existuje několik způsobů a u každé organizace se to liší. Zpravidla je třeba mít doklad totožnosti, číslo běžného účtu (z něho bude probíhat transfer finančních prostředků) a alespoň minimální počáteční vklad (pokud banka či jiná instituce požaduje).

Pokud se klient rozhodne uzavřít spořící účet některou z výše zmiňovaných možností (telefonicky, internetem či poštou), musí počítat s tím, že dokumenty ke spořícímu účtu obdrží poštou či kurýrní službou.

Tímto bohužel stále dochází k „malému“ zpoždění založení, než osobní návštěvou pobočky.

© 2023 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang