Půjčky bez poplatku nebo bez úroků

Půjčky

Každý člověk se může dostat do situace, kdy jeho příjmy jsou nižší než výdaje a nutně si potřebuje půjčit peníze. Někdy se může jednat o pár stovek, které chybí do další výplaty, jindy může být řeč o statisícové půjčce. Existuje vůbec půjčka bez poplatků a na co je potřeba si dávat při půjčkách pozor?

Účelem půjčky bez poplatku je neplatit předem vysoké náklady na zřízení půjčky a platit nižší úroky než u ostatních bankovních nebo nebankovních půjček. Komu by se nelíbila půjčka s co nejlepšími podmínkami. Bezúročná půjčka od státu dnes již neexistuje, přesto existuje několik jiných způsobů, jak získat půjčku bez poplatků.

Co je to půjčka a jak získat půjčku bez poplatku

Termín půjčka označuje druh úvěrového nástroje, při kterém se půjčuje peněžní částka druhé straně výměnou za budoucí splacení hodnoty nebo jistiny. V mnoha případech věřitel k hodnotě jistiny úvěru připočte také úroky nebo finanční poplatky, které musí dlužník splatit navíc k zůstatku jistiny.

Úvěry mohou být na konkrétní jednorázovou částku nebo mohou být k dispozici jako časově neomezená úvěrová linka až do výše stanoveného limitu. Úvěry se poskytují v mnoha různých formách, včetně zajištěných, nezajištěných, komerčních a osobních úvěrů.

Než se věřitelé rozhodnou nabídnout potenciálnímu dlužníkovi půjčku, zváží jeho příjem, úvěrové skóre a výši dluhu. Půjčka může být zajištěna zástavou, například hypotékou, nebo může být nezajištěná, v takovém případě jde například o kreditní kartu.

Úvěr je forma dluhu, který vznikl fyzické osobě nebo jinému subjektu. Věřitel – obvykle společnost, finanční instituce nebo vláda – poskytne dlužníkovi peněžní částku. Na oplátku dlužník souhlasí s určitým souborem podmínek včetně případných finančních poplatků, úroků, data splacení a dalších podmínek. Úvěry mohou mít také formu dluhopisů a vkladových certifikátů

Výhodou bezúčelové půjčky je, že se ve většině případů investor nezajímá o to, k čemu peníze budou použity, a peníze jsou pro žadatele rychle dostupné. Téměř nikdy není třeba ručitel nebo nemovitost do zástavy, pokud se jedná o nižší částky.

Půjčka bez poplatku je výhodná zejména pro ty osoby, které jsou vedeny v registru dlužníků.

Pro zřízení půjček stačí obvykle jen dva doklady totožnosti – občanský průkaz a například pas, podmínkou je věk nad 18 let. Některé společnosti u tohoto typu půjčky vyžadují potvrzení o výši příjmu, které vystaví zaměstnavatel.

Jak probíhá žádost o půjčku?

Jakmile někdo potřebuje půjčku, většinou nejdříve jde do banky, kde se snaží vyjednat výhodnou půjčku. Pokud je žadatel u banky dlouhodobým klientem, většinou nemusí jít ani přímo na pobočku a může řešit věci online. Velmi často je k tomu využíváno internetové bankovnictví.

Některé banky v internetovém bankovnictví rovnou nabízí maximální částku, kterou mohou svému klientovi půjčit, a to na základě finanční historie, kterou u dané banky klient má. Velmi často i banka umožňuje u první půjčky tzv. bezúročnou půjčku. Bezúročná půjčka je zcela bez úroků a je to půjčka bez navýšení.

Pokud banka nevyhoví žádosti o půjčku, přichází na řadu nebankovní instituce. Ta ve většině případů žadateli vyhoví.

V obou případech od dlužníka mohou být požadovány konkrétní údaje, jako je důvod půjčky, jeho finanční historie, číslo účtu a další informace. Věřitel tyto informace přezkoumá, včetně poměru dluhu a příjmu, aby zjistil, zda je možné půjčku splatit. Dochází k posuzování tzv. bonity.

Bonita je údaj, který říká, jak je daný klient schopný splácet svůj dluh. Pro banku je to jeden z nejdůležitějších parametrů, podle kterých se rozhoduje, zda klientovi úvěr poskytne. Čím vyšší bonitu klient má, tím lepší podmínky mu banka pro sjednání úvěru nabídne.

Podmínky půjčky jsou odsouhlaseny oběma stranami před tím, než dojde ke změně vlastníka nebo vyplacení peněz či majetku. Pokud věřitel požaduje zajištění, uvede to v úvěrových dokumentech. Většina půjček má také ustanovení týkající se maximální výše úroků a dalších podmínek, jako je doba, po kterou je nutné půjčku splatit.

Základní pojmy

Je důležité vědět, co půjčka je, a stejně tak důležité je se vyznat alespoň v základních termínech, které se ve smlouvě o půjčce nachází.

Jistina je původní částka, kterou si dlužník půjčuje od věřitele. Doba trvání půjčky je ta doba, na kterou se dluh půjčuje, a je vždy na dobu určitou. Úroková sazba u půjčky je rychlost, jakou se zvyšuje dlužná částka, obvykle se vyjadřuje tzv. roční procentní sazbou nákladů (RPSN).

Splátky úvěru jsou částky, které se platí nejčastěji každý měsíc (není-li dohodnuto jinak, např. čtvrtletně či ročně).

TIP: Zajímavý článek, který přináší podrobné informace a stojí za pozornost – RPSN co to je, ve kterém je mimo jiné i vzorec pro výpočet.

U některých půjček si věřitel může připočítat další poplatky, jako je poplatek za poskytnutí úvěru, poplatek za obsluhu nebo poplatek za pozdní splátku. U větších půjček může také požadovat zajištění, například nemovitostí nebo vozidlem. Pokud dlužník úvěr nesplácí, může být tento majetek zabaven za účelem splacení zbývajícího dluhu.

Vždy je dobré si dopředu dostatečně přečíst podmínky a spočítat si, na kolik celkový dluh vyjde. K tomu velmi dobře pomůže úroková kalkulačka.

Úvěry mohou být zajištěné, nebo nezajištěné. Hypotéky a úvěry na auto jsou zajištěné úvěry, protože jsou zajištěny zástavou. V těchto případech je zástavou majetek, na který je úvěr čerpán, takže zástavou u hypotéky je dům, zatímco u úvěru na auto je zástavou vozidlo.

U jiných typů zajištěných úvěrů mohou být dlužníci v případě potřeby povinni poskytnout jiné formy zajištění.

Půjčku bez poplatků je možné řešit online z pohodlí domova.
Půjčku bez poplatků je možné řešit online z pohodlí domova.

Existují i nebezpečné a nezákonné půjčky. Jedná se o lichvu. Lichvář je slangové označení pro dravé poskytovatele úvěrů, kteří poskytují neformální půjčky s extrémně vysokým úrokem, často lidem s malým úvěrem nebo zástavou.

Protože podmínky těchto půjček nemusí být právně vymahatelné, lichváři se někdy uchylují k zastrašování nebo násilí, aby si zajistili jejich splacení.

Půjčka bez poplatku

Půjčku tohoto typu lze získat opravdu snadno a rychle. Buď online vyplnit a zaslat žádost, kdy se s žadatelem po malé chvilce spojí operátor dané společnosti, nebo přímo na pobočce nebankovní společnosti.

Pokud si zájemce vybírá společnost, u které si vzít nebankovní půjčku, vybírat by měl pouze ty společnosti, které mají větší množství klientů.

U půjček bez poplatku se člověk nevyhne vyššímu úroku. Možná si nebude jistý, že je poskytovatel půjčky poctivý, proto si musí řádně pročíst smlouvu, než ji podepíše.

Je dobré se řádně ujistit, že splátkový kalendář je jasný a přehledný, aby si byl dlužník plně vědom toho, kolik bude měsíčně splácet.

Před několika lety byla velmi oblíbená bezúročná půjčka od státu, která pomohla především mladým rodinám s bydlením. Stát poskytuje půjčky pro mladé z programu Vlastní bydlení, ve kterých dosáhnou žadatelé na lepší podmínky než u bank.

Půjčky bez registru a poplatku

Oblíbená je bezúročná půjčka i půjčky bez registru a poplatku. Tyto úvěry jsou vhodné pro všechny, kteří si půjčku v bance nemohou dovolit z důvodu záznamu v registru dlužníků. Banka nezřídí úvěr nikomu se záznamem.

Hlavní problém je však v tom, že i po zaplacení všech dluhů se bude člověk v registru dlužníků nacházet ještě několik let. Získání úvěru v bance tak může být velmi obtížné.

U nebankovních společností tohoto typu se do registru vůbec nenahlíží, takže nezáleží na tom, zda má člověk nějaké dluhy a jak jsou vysoké. Navíc se neplatí ani žádné poplatky předem či skryté poplatky, jedná se tak o bezpečný produkt.

Půjčka zdarma při splacení do 3 měsíců

V případě krátkodobých půjček (to znamená, že jejich splatnost je kratší než 1 rok) není většinou vůbec nijak těžké najít půjčku bez poplatků. V případě, že se jedná o půjčku na pár měsíců, jsou poplatky tak nízké, že nestojí pomalu ani za řeč, nebo v půjčce vůbec nefigurují. Velmi oblíbená je půjčka na 3 měsíce.

Půjčka bez navýšení je velmi oblíbená od různých prodejců. Například při nákupu elektroniky či větších spotřebičů do domácnosti nabízí každý větší prodejce zboží na splátky. Jedná se o situaci, kdy si člověk nepůjčuje peníze od banky ani nebankovní instituce, která se zaměřuje na finance.

V obchodě je možné využít splátek, kdy nakupující dluží peníze přímo prodejci. Tyto peníze mu postupně splácí každý měsíc a zboží si domu odváží hned. Půjčka bez poplatku je tak velmi výhodná.

Smlouva o bezúročné půjčce vzor

Peníze se samozřejmě dají půjčit nejen od banky a nebankovní instituce, ale také od rodiny či přátel. Ne nadarmo se říká, že pořádek dělá přátele, tak i v tomto případě je lepší mít vše právně ošetřené. Smlouva o půjčce vzor je to nejmenší, co člověk může udělat pro zachování dobrých vztahů při půjčce.

Dle občanského zákoníku se smlouva o půjčce označuje jako tzv. půjčka o zápůjčce, ve které jsou dvě strany. Jednou ze stran je zapůjčitel (věřitel) a druhou vydlužitel (dlužník). Také se ve smlouvě píše, jak vysoké jsou úroky, nebo zda je to půjčka bez úroků. V takovém případě je dobré si najít vzor smlouvy o bezúročné půjčce.

Náležitosti smlouvy o zápůjčce:

  • osobní údaje obou zúčastněných stran + informace o tom, kdo komu půjčuje
  • co je předmětem půjčky + specifikace množství, stavu apod.
  • jaká je sjednaná případná odměna za zapůjčení
  • kdy a jakým způsobem bude zápůjčka vrácena
  • co se stane, když zápůjčka vrácena nebude
  • datum, místo a podpisy

Pokud si člověk sám nevěří se vzorem, který je zdarma ke stažení, je lepší se obrátit na právníka, a to obzvlášť v případě, kdy se jedná o vyšší částku.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang