Hotovostní půjčka po telefonu – ihned, na ruku

Půjčky

I v dnešní době, kdy je možné placení kartou, je občas potřeba větší obnos peněz v hotovosti. V případě, že člověku schází určitá peněžní suma, je možné požádat o půjčku v hotovosti. Tato půjčka může být vhodná např. pro klienty, kteří nevlastní bankovní účet, nebo důchodce. Jaké jsou podmínky jejího získání? A kde všude si může žadatel peníze vyzvednout?

Naštěstí existuje i hotovostní půjčka pro nezaměstnané. Získání půjčky je jednoduché a dosáhne na ni většina žadatelů. Navíc lze sjednat hotovostní půjčku o víkendu. Stačí jen vyplnit jednoduchou žádost a hotovostní peníze si může klient ihned vyzvednout. Je vhodná i jako půjčka pro důchodce.

Hotovostní půjčky na ruku

Náklady na běžný život se zvyšují a spoustu lidí trápí vysoké ceny. Existují situace, kdy člověk potřebuje neodkladně nakoupit například nový spotřebič nebo zaplatit drahou opravu. Výdaje, kterým není možné se vyhnout může vyřešit hotovostní půjčka. Co to vlastně je?

Termínem hotovostní půjčka se rozumí půjčka, která je klientovi vyplácena v hotovosti. Peníze tedy nejsou převáděny na účet, jako je tomu u jiných půjček, klient si je sám vyzvedne, nebo mu je doručí kurýr až domů.

Ani v případě zařízení hotovostní půjčky není potřeba navštěvovat pobočku. Pokud člověk nezvládne vyplnit online žádost, poskytují některé společnosti možnost sjednání půjčky v hotovosti na ruku u klienta doma. Obchodní zástupce dané firmy navštíví klienta a veškeré náležitosti vyřídí společně s ním.

Může se stát, že člověk přijde o zaměstnání v tíživé finanční situaci. Výhodou této půjčky je, že je často poskytována i lidem bez příjmu. Půjčka je bezúčelová, je tedy možné peníze využít k jakýmkoliv účelům. U některých společností je dokonce možné sjednání hotovostní půjčky o víkendu.

Podmínky pro získání hotovostní půjčky

Výše hotovostní půjčky se pohybuje v rozmezí od 5 000 Kč do 70 000 Kč. Poskytují ji především nebankovní společnosti. Splatnost půjčky se liší dle jednotlivých společností, obvykle je to 14 dní až 20 měsíců.

První podmínkou je minimální věk žadatele, tj. 18 let. Klient musí mít trvalý pobyt v České republice a české občanství. V případě, že žadatel nemá české občanství, je možné doložit potvrzení o dlouhodobém pobytu v České republice. Je nutné se prokázat průkazem totožnosti.

Většina společností požaduje i doložení příjmu. To je možné prokázat buď potvrzením od zaměstnavatele o výši pravidelného měsíčního příjmu, nebo doložením výplatních pásek z posledních tří měsíců.

V případě, že je žadatel již v důchodovém věku, se příjem prokazuje prostřednictvím důchodového výměru. V případě rodičovské dovolené dokladem o přiznání rodičovského příspěvku. Další možností prokázání příjmu je kopie daňového přiznání.

Vyřízení hotovostní půjčky

Vyřízení hotovostních půjček na ruku je poměrně jednoduché a nezabere moc času. Vše je možné zařídit z pohodlí domova. O půjčku v hotovosti je možné požádat pomocí jednoduchého online formuláře.

Pokud si klient neporadí s online formulářem, může požádat o schůzku s obchodním zástupcem společnosti. Obchodní zástupce navštíví klienta přímo u něj doma a veškeré náležitosti vyřídí společně s ním. Existuje i varianta sjednání hotovostní půjčky po telefonu. Proškolený pracovník vyřídí veškeré formality během hovoru s klientem.

Pokud je půjčka v hotovosti schválena, peníze doručí kurýr nebo přímo obchodní zástupce nejpozději do 24 hodin od uzavření smlouvy. Hotovostní peníze je možné si vyzvednout i na vybraných čerpacích stanicích či v trafikách.

Půjčka v hotovosti na benzince

Stejně jako ostatní hotovostní půjčky patří tato půjčka mezi úvěry poskytované nebankovními společnostmi. Ve chvíli, kdy je půjčka v hotovosti na ruku schválená, kurýr nebo obchodní zástupce doručí finanční obnos ke klientovi domů.

Existuje však varianta půjčky v hotovosti na benzince, kdy si žadatel může peníze sám vyzvednout. Některé společnosti poskytují možnost si peníze vyzvednout na vybraných čerpacích stanicích. Půjčka v hotovosti na benzince je tak velmi snadno realizovatelná.

Hotovostní půjčka pro nezaměstnané

Výhodou půjček u nebankovních společností je, že jejich podmínky pro schválení úvěrů jsou výrazně benevolentnější než u bankovních společností. Hotovostní půjčka na ruku je tak často poskytována i nezaměstnaným osobám, často je to okamžitá a rychlá půjčka pro nezaměstnané.

O zaměstnání může přijít každý. Člověk v takovéto živostí situaci se dostává do finanční tísně, kdy není schopen platit běžné výdaje, ovšem žádná z bankovních společností není ochotna člověku bez příjmu půjčku poskytnout. Nebankovní společnosti hotovostní půjčku pro nezaměstnané poskytují.

Půjčka na OP v hotovosti

Vyřízení půjčky na OP v hotovosti je velmi jednoduché a v případě nebankovních společností k němu stačí v podstatě jen občanský průkaz. Na nižší částky společnosti nepožadují potvrzení o příjmu a výpis z registru dlužníků. K půjčce na občanský průkaz v hotovosti je tedy zapotřebí pouze občanský průkaz nebo trvalý pobyt v České republice.

Hotovostní půjčka bez doložení příjmu

Jak bylo uvedeno již výše, některé společnosti dokládání příjmu nepožadují. Je tedy možné o hotovostní rychlou půjčku bez doložení příjmu požádat pouze s platným průkazem totožnosti. Podobné možnosti nabízí i půjčka pro nezaměstnané.

Hotovostní půjčky na směnku

Hotovostní půjčku je možné sjednat také na směnku. Jedná se o druh cenného papíru, kde se dlužník věřiteli zavazuje, že dlužnou částku uhradí.

Existují dva druhy směnek. Prvním druhem je tzv. směnka vlastní, kde se k uhrazení dlužné částky zavazuje sám dlužník. Druhým druhem je tzv. směnka cizí, kde uhrazení dlužné částky v určitý čas přikazuje dlužník třetí straně, například bance.

Směnka je oficiální cenný papír, je tedy zákonem dané, jaké náležitosti musí splňovat:

  • jméno a příjmení věřitele
  • příkaz k uhrazení dlužné částky
  • datum a místo splatnosti
  • datum, místo a čas vystavení směnky
  • podpis osoby, která směnku vystavila

Na druhou stranu zákon neuvádí, zda má být směnka sepsána ručně, nebo na počítači, ani na čem má být sepsána. Směnka tedy může být sepsána jak na papíře, tak na pivním tácku. Vystavení hotovostních půjček na směnky tak může být často rizikové a je nutné si její sjednání dobře rozmyslet.

Bankovní vs. nebankovní společnosti

Půjčku ihned v hotovosti poskytují jak nebankovní, tak i některé bankovní společnosti. U nebankovních společností je výhoda, že jsou při posuzování bonity klienta vždy benevolentnější.

Pokud tedy žadatel v minulosti nepravidelně splácel jinou půjčku nebo má v současné době i jiné úvěry, obvykle se nejedná o důvod k zamítnutí půjčky ihned v hotovosti.

Na druhou stranu stojí klienta půjčka u nebankovní společnosti vždy o něco více než u společnosti bankovní. Jedná se zejména o vyšší úrokové sazby a vyšší roční procentní sazby nákladů (RPSN). Celková částka, kterou klient za půjčku zaplatí, se tak výrazně zvyšuje.

Půjčky v bankovním sektoru jsou vždy o něco náročnější na splnění podmínek. Často jsou posuzovány klientovy ostatní půjčky a půjčky v minulosti. Pokud má žadatel současně i jinou půjčku, banka většinou peníze neposkytne.

Velmi často je požadováno doložení příjmu a výpisu z registru dlužníků. Pokud však klient podmínky splňuje, podmínky pro splácení jsou výrazně lepší než u nebankovních společností. Úrokové sazby zpravidla nejsou tak vysoké a celková částka, kterou klient společnosti zaplatí, je tak výrazně nižší.

Výhody půjčky v hotovosti

Velkou výhodou půjčky v hotovosti je možnost velmi rychlého sjednání online nebo vyřízení hotovostní půjčky po telefonu. Peníze také bývají klientovi poskytnuty velmi rychle, obvykle do 24 hodin od uzavření smlouvy.

Podmínky pro získání půjčky v hotovosti jsou velmi benevolentní, na půjčku tak dosáhnou i nezaměstnaní lidé. Výhodou je i pohodlí, kdy žadateli kurýr donese peníze až domů, nebo si je sám může vyzvednout na vybraných čerpacích stanicích.

Nevýhody půjčky v hotovosti

Jako u jiných půjček u nebankovních společností je zde vyšší riziko podvodu, zejména při uzavření hotovostní půjčky na směnku. Člověk tak může ve finanční tísni uzavřít hotovostní půjčku pro nezaměstnané. Ta ovšem může mít velmi přísné podmínky splácení.

Nebankovní společnosti sice poskytují půjčky i rizikovým klientům, mají však vyšší poplatky a úrokové sazby. Jelikož se jedná o nižší částky, doba splatnosti je většinou kratší než u jiných půjček.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang