Novomanželská půjčka a hypotéka

Půjčky
novomanzelska-pujcka

Novomanželská půjčka bývala finanční podporou čerstvě sezdaných párů. Dnes už banky ani nebankovní společnosti takový typ úvěru nenabízí, přesto si lidé na novomanželskou hypotéku pamatují. Její stávající obdobou jsou hypotéky od bank, přičemž oba manželé budou spoludlužníci, nebo státní půjčka na bydlení.

Vstup do manželství znamená velkou změnu. Novomanželé většinou hledají větší a lepší bydlení, v němž mohou začít společnou budoucnost a založit rodinu. Do nového začátku je potřeba i finanční zaopatření. Jakmile nestačí naspořené peníze, novomanželé se uchylují k půjčkám.

Jelikož dva příjmy jsou více než jeden, novomanželé mohou snáze dosáhnout na vyšší hypotéky s lepším úrokem a rychleji splácet dluh. Mezi jakými možnostmi mohou novomanželé uvažovat a jakou obdobu novomanželské půjčky zvolit?

Dvě obdoby novomanželské půjčky

Novomanželské půjčky byly za bývalého režimu velkou finanční podporou. Úvěry mívaly výhodný úrok a v některých případech je podniky poskytovaly bez něj. Dnešní doba je jiná, avšak novomanželé si stále mohou zažádat o půjčku společně.

Nejlepší alternativní volbou k novomanželské půjčce jsou:

 • hypotéka od banky, kdy jsou manželé spoludlužníci
 • státní hypotéka z programu Vlastní bydlení

Novomanželskou hypotéku banky nenabízí. Místo toho nově sezdanému páru představí osobní půjčku s možností spoludlužnictví. To znamená, že oba manželé budou ručit za úvěr společně a k jejímu zřízení bude nutné dvou podpisů.

Druhou možností je státní hypotéka pro mladé, která se hradí z programu Vlastní bydlení. Díky ní mladé páry, kdy alespoň jednomu z páru ještě nebylo 40 let a vychovávají děti do 15 let, dosáhne na úvěr s nízkým úrokem.

Ať už si pár vybere jakoukoliv variantu, díky spoludlužnictví dosáhnou na vyšší sumu peněz, než by bylo nabídnuto jednomu z páru. Zároveň snáze a rychleji splatí úvěr ze společných financí.

Hypotéka od banky jako novomanželský úvěr

První možností, kterou většina lidí volí, je hypotéka od banky. Ve většině případů se hypotéka využívá k nákupu nové nemovitosti nebo k její rekonstrukci. Na rozdíl od běžných spotřebitelských úvěrů je možné zažádat o vyšší částky (jistinu úvěru) s nižší úrokovou sazbou, avšak je nutné zastavit nemovitost.

Aby klienti získali hypotéku, banka prověřuje jejich bonitu. Manželé, kteří mají společný majetek, žádají o úvěr společně a musí splnit náležitosti:

 • podepsat žádost o úvěr
 • doložit svou totožnost OP a dalším dokladem (nejčastěji cestovní pas)
 • předat bance potvrzení o výši příjmů nebo daňové přiznání
 • informace o aktuálních závazcích

Žádost o manželskou hypotéku má svoje klady i zápory. Hlavní předností je to, že se příjmy manželů sčítají, díky čemuž se jejich bonita zvyšuje. Dosáhnou tak na vyšší hypoteční úvěr.

Společná hypotéka má i svoje stinné stránky. Kromě příjmů se sčítají i výdaje, do nichž patří splácení jiných úvěrů, dluhů nebo také alimenty. Pokud nastane situace, při níž jeden z manželů přestane splácet, druhý musí převzít zodpovědnost.

V případě, že mají manželé již vlastní nemovitost, která není zastavěná a chtějí si půjčit větší obnos peněz, mohou využít americkou hypotéku, která je bezúčelová.

Hypotéka pouze na jednoho z manželů

Jestliže je jeden z manželského páru méně bonitní s krušnou finanční historií, žádost o hypotéku banka zamítne. V takovém případě je možné namísto hypotéky pro manžele žádat o hypotéku pouze na jednoho z manželů.

Nejprve je nutné sepsat notářský zápis o zúžení společného jmění manželů. Tento dokument zaznamená, že nově pořizovaná nemovitost, na níž má sloužit hypotéka, nepatří do společného vlastnictví manželů, avšak vlastní ji pouze jeden z páru.

Ani touto cestou nemusí být problém vyřešen, jelikož k získání hypotéky je nutné, aby příjmy jednoho z manželů byly dostatečně vysoké. Proto je potřebné najít spolužadatele (většinou někdo z rodiny), který je bonitní a může se zaručit.

Druhého z páru je možné přidat k manželské hypotéce, jakmile splatí některé dluhy nebo získá vyšší příjem.

Manželská půjčka bez souhlasu druhého na nižší částky

Obdobná situace platí také u půjček na nižší finanční sumy. Pokud je jeden z manželů méně bonitní, druhý si může vzít úvěr pouze na sebe bez toho, aby musel dokládat souhlas partnera.

Tuto možnost nenabízí všechny banky, pouze některé. Většinou se jedná o úvěry nabízející nízké půjčky (v některých případech to je 300 tisíc Kč, v jiných až 500 tisíc Kč).

U nebankovních společností je tomu jinak. Jelikož hlavním cílem takových firem je výdělek, nepotřebují souhlas ani u půjček na vyšší částky. Namísto toho budou požadovat ručení nemovitostí, díky čemuž se vyhnou požadavku na ručitele.

Vždy je lepší se s partnerem poradit a vyzkoušet různé možnosti. Nikdy není vhodné, aby si jeden z manželů bral úvěr bez vědomí toho druhého.

Předhypoteční úvěr

Novomanželská hypotéka se může zaseknout na zástavě, jíž je nemovitost. Proto banky zřídily předhypoteční úvěr, který je možné použít před tím, než banka schválí řádný hypoteční úvěr. K tomu potřebuje změnit vlastnické právo na nemovitosti a použít ji jako zástavu hypotéky.

Úvěr je možné využít pouze na nemovitost (družstevní, obecní nebo státní byt), která nemůže být považována za zástavu v určité době, avšak v budoucnu tak využita bude. Je možné předhypoteční úvěr využít jako financování privatizovaných nebo dražených nemovitostí či staveb na klíč atd.

Hlavní výhodou předhypotečního úvěru je to, že lze koupit nemovitost dva roky před tím, než ji lze použít jako zástavu k hypotečnímu úvěru.

Kromě toho má i své nevýhody, na které je důležité brát zřetel:

 • vysoký úrok
 • lze sjednat pouze společně s následným hypotečním úvěrem
 • splácí se pouze úrok, nikoliv jistina
 • pokud během dvou let nedojde k nabytí vlastnického práva a převodu na hypotéku, je nutné k zajištění hypotéky využít jinou nemovitost (jinak hrozí sankce)

Předhypoteční úvěr se může klientům vymstít. Proto je vhodné žádat o něj pouze v případě, kdy si je žadatel stoprocentně jist (a nejlépe má i ověřující dokument), že mu bude nemovitost převedena do osobního vlastnictví.

Nejlepší a nejlevnější hypotéka

Před sjednáním hypotéky lidé hledají nejlepší, a zároveň nejlevnější hypotéku. Za tímto účelem vznikly hypoteční kalkulačky, s nimiž lze vypočítat splátky a zjistit, na jakou hypotéku žadatel dosáhne. Kalkulačky se nacházejí na stránkách společností nebo na internetu.

Hypoteční kalkulačka spočítá podle uvedených údajů jaká je nejvýhodnější nabídka na trhu, ať už se klient rozhodne použít hypotéku na rekonstrukci domu nebo bytu.

K hypotékám se vážou kromě úroků i poplatky – za vedení, za její sjednání či za předčasné splacení hypotéky. Ze zákona má každý klient možnost splatit hypotéku, avšak při této akci bude nucen zaplatit vysoké poplatky.

Proto je vhodné seznámit se s pojmem fixace, který označuje dobu, během níž banka garantuje stejně vysokou úrokovou sazbu. Díky tomu je možné splatit od 25 % do 100 % celkové výše úvěru.

Co je to státní hypotéka na bydlení?

Státní hypotéku pro mladé lze považovat za modernější alternativu k manželské půjčce. Jedná se o úvěr, jehož hlavním cílem je podpora bydlení mladých rodin s dětmi. Státní fond podpory investic (SFPI) poskytuje program Vlastní bydlení, z něhož jsou peníze vypláceny.

Na rozdíl od bankovních nebo nebankovních půjček státní půjčka na bydlení nabízí nižší úrok, který je 2,49 % s fixací na 5 let. Po uplynutí této doby se úrok přepočítá podle základní sazby Evropské unie pro Českou republiku. Úroková sazba nesmí být menší než 1 % ročně.

Státní půjčka na bydlení přináší pro svoje zákazníky i bonusy. Úrok se snižuje o 0,2 % za každé dítě do 15 let, které má dlužník v trvalé péči. Klientům nabízí i odložení splácení půjčky z různých důvodů.

O státní hypotéku lze zažádat třemi způsoby:

 • osobně na pobočkách SFPI v Praze nebo v Olomouci
 • datovou schránkou
 • poštou

Vždy je předem nutné vyplnit požadovaný formulář a přiložit potřebné náležitosti. S podáním žádosti není dobré otálet, jelikož stát vyčlení do fondu určitou sumu peněz, kterou během roku půjčí.

Kdo může zažádat o půjčku pro mladé?

Půjčka pro mladé je určena mladým lidem, kteří mají děti. Aby byli adekvátními žadateli, musí splnit následující tři podmínky:

 • minimálně jeden z páru je mladší 40 let nebo nedovršil tohoto věku v době podání žádosti (od předchozích let se maximální věk zvýšil)
 • žádat mohou manželé, druh s družkou či registrovaní partneři, kteří vychovávají malé děti (tj. do 15 let)
 • oba žadatelé nesmí vlastnit byt v osobním nebo družstevním vlastnictví nebo nesmí mít dluhy na daních nebo na zdravotním a sociálním pojištění

Důležité je i vědět, že pokud jeden z páru v předchozích letech čerpal peníze ze státního fondu podpory investic, opakovaně o půjčku nemůže zažádat.

Na jaké bydlení lze použít?

Hlavním účelem půjčky „novodobé“ manželské hypotéky je podpora bydlení. To znamená, že úvěr je možné využít na postavení, koupi či modernizaci bydlení. Předně se jedná o tyto možnosti:

 • stavba novostavby rodinného domu
 • koupě rodinného domu
 • koupě bytu
 • koupě družstevního podílu v bytovém družstvu s právem nájmu družstevního bytu
 • rekonstrukce

Doba splácení půjčky pro mladé je dlouhá v porovnání s bankovními či nebankovními úvěry. Půjčka na pořízení domu nebo bytu je splatná až 30 let, v případě modernizace domova je tato doba maximálně 10 let.

Výše státní půjčky pro mladé

Výše státní půjčky pro mladé se odvíjí podle toho, na co ji žadatel chce využít. Jestli je náplní úvěru stavba rodinného domu nebo jeho koupě, nejvyšší možnou částkou k půjčení je 2,4 milionu Kč. Tato suma peněz však nesmí činit maximálně 90 % skutečných nákladů použitých na stavbu nebo koupi.

Stejně tak nesmí přesáhnout  90 % sjednané ceny nebo ceny obvyklé podle zákona o oceňování nemovitostí, pokud je nižší než cena sjednaná včetně nákladů na pozemek

Při nákupu bytu nebo družstevního podílu v bytovém družstvu se výše úvěru vyšplhá do 2 milionů Kč. I zde je stanoven limit 90 % ceny sjednané nebo ceny obvyklé podle zákona o oceňování nemovitostí, je-li tato cena nižší než cena sjednaná.

Úvěr na modernizaci bydlení je možný od 50 000 Kč do 600 000 Kč.

Každý typ úvěru je nutné i zajistit. Ve většině případů bude nutná zástava nemovitosti v prvním pořadí ve prospěch Fondu a vinkulací pojistného plnění ze živelního pojištění nemovitosti (včetně pojištění povodní a záplav).

Případně je možné využít i ručitele, jemuž nesmí být více než 55 let a může doložit svůj průměrný měsíční příjem, který musí být vyšší než 15 000 Kč, za poslední tři měsíce.

Shrnutí: manželská půjčka od banky, nebo od státu?

Hypotéka od banky i půjčka od státu pro mladé nabízí řadu kladů. V každém případě je nutné jednotlivé půjčky porovnat a zvážit, která bude pro daný manželský pár nejlepší.

Státní hypotéka pro mladé se na rozdíl od bankovní hypotéky splácí delší dobu. Nabízí i nižší úroky fixované na 5 let s tím, že po uplynuté době se nový úrok spočítá podle úrokové sazby EU pro ČR. Tato sazba se během let postupně zvyšuje.

Dalším kladem je, že si o půjčku mohou zažádat lidé do 40 let, kteří mají alespoň jedno dítě do 15 let ve své péči. Od toho se odvíjí i bonus v podobě snížení úroku o 0,2 %. Během splácení Fond umožní po řádné žádosti odložit splácení hypotéky.

Posuzování žádosti o státní půjčku o mladé se odvíjí od bonity v bance. Avšak do vyhodnocování vhodných kandidátů Fond neumožnil přístup.

Za hlavní výhody půjčky od státu pro mladé lze zmínit:

 • delší doba splácení
 • nižší úroky fixované na 5 let
 • vhodné pro mladé lidi do 40 let s dětmi do 15 let
 • bonusy – možnost odložení splácení hypotéky, nižší úrok za děti
 • jiné posuzování bonity než u banky

Pro žádost o hypotéku od banky nezáleží na věku žadatelů (pomine-li se podmínka dovršení plnoletosti) či zda mají, nebo nemají potomky. Podle finanční situace mohou zažádat o vyšší půjčky, než jaké nabízí státní hypotéka pro mladé.

Další výhodou hypotéky od banky je možnost předhypotečního úvěru. Avšak ten může být ošemetný pro ty klienty, kteří nebudou mít do dvou let převedenou zástavu.

Je potřeba zmínit i to, že s hypotékou od banky se pojí i vyšší úroky a kratší doba splácení. Ty nemusí být záporem. Dlužník nebude půjčku splácet 30 let.

Ve zkratce, jaké klady má hypotéka od banky?

 • možné zažádat bez ohledu na věk či potomky
 • kratší doba splácení
 • vyšší úroky (ve smyslu kdy chce dlužník co nejrychleji splatit dluh)
 • možnost žádosti o vyšší finanční částky než nabízí státní hypotéka
 • možnost předhypoteční půjčky

Alternativy novomanželské půjčky od státu či banky nabízí zajímavé možnosti, které mají svoje klady i zápory. Než si manželé zvolí některou z možností, je vhodné, aby si manželský pár upřímně zhodnotil svou finanční situaci a bonitu.

© 2024 Nakupka.cz | Nakódoval Leoš Lang